Sự kiện kinh tế tuần: Giá vàng tăng kỷ lục lên tới 42 triệu đồng/lượng

Sự kiện kinh tế tuần: Giá vàng tăng kỷ lục lên tới 42 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong tuần qua; Người Việt chỉ tạo ra 43.000 đồng sau mỗi giờ làm...