Khó giải bài toán ngập lụt đô thị

Khó giải bài toán ngập lụt đô thị

Nhà vườn điêu đứng bởi triều cường

Nhà vườn điêu đứng bởi triều cường

Vì triều cường, dân Vĩnh Long khóc ròng vì giá bưởi còn 1.000 đồng/kg

Vì triều cường, dân Vĩnh Long khóc ròng vì giá bưởi còn 1.000 đồng/kg

Nông dân lao đao vì bưởi rụng, phải bán tháo 'rẻ như cho'

Nông dân lao đao vì bưởi rụng, phải bán tháo 'rẻ như cho'

Nhà vườn điêu đứng vì bưởi rụng do triều cường

Nhà vườn điêu đứng vì bưởi rụng do triều cường

Đặc sản bưởi Năm Roi rụng trắng gốc, dân khóc ròng

Đặc sản bưởi Năm Roi rụng trắng gốc, dân khóc ròng

Cận cảnh: Đặc sản bưởi Năm Roi rụng trắng gốc, dân khóc ròng

Bưởi Năm Roi rụng trắng gốc, nông dân khóc ròng bán 1.000 đồng/kg