Phát hiện thêm mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 ở Madagascar

Phát hiện thêm mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 ở Madagascar

Bước ngoặt mới: Tìm thấy dấu vết MH370 ở Madagascar

Bước ngoặt mới: Tìm thấy dấu vết MH370 ở Madagascar

Argentina tái điều tra vụ tàu ngầm ARA San Juan

Argentina tái điều tra vụ tàu ngầm ARA San Juan

Argentina bất lực không trục vớt được xác tàu ngầm

Argentina bất lực không trục vớt được xác tàu ngầm

Những hình ảnh đầu tiên của xác tàu ngầm Argentina bị chôn vùi dưới đáy biển cùng 44 thủy thủ

Những hình ảnh đầu tiên của xác tàu ngầm Argentina bị chôn vùi dưới đáy biển cùng 44 thủy thủ

Hình ảnh đầu tiên của xác tàu ngầm Argentina sau 1 năm dưới đáy biển

Hình ảnh đầu tiên của xác tàu ngầm Argentina sau 1 năm dưới đáy biển

Argentina tìm thấy tàu ngầm sau 1 năm mất tích

Argentina tìm thấy tàu ngầm sau 1 năm mất tích

Phát hiện ngoài mong đợi khi tìm kiếm MH370

Phát hiện ngoài mong đợi khi tìm kiếm MH370

Kết thúc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích trong tháng 6

Kết thúc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích trong tháng 6