Tổ nhân dân tự quản ở Ðồng Tháp

Tổ nhân dân tự quản ở Ðồng Tháp

Với phương châm vì lợi ích của nhân dân, thực hiện bằng sức dân, do nhân dân tự quản, tự chủ, tự quyết và...