Học sinh vùng rốn lũ Hà Tĩnh rũ nước phơi sách vở ướt sũng, bết đất

Học sinh vùng rốn lũ Hà Tĩnh rũ nước phơi sách vở ướt sũng, bết đất

Các em học sinh vùng rốn lũ Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang đối mặt với nguy cơ thiếu sách vở, đồ dùng...