Chủ đề tìm kiếm nóng nhất trên Google năm 2018

Chủ đề tìm kiếm nóng nhất trên Google năm 2018

World Cup đã chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách những chủ đề tìm kiếm nóng nhất của Google trong năm nay.