Mỹ lập kỷ lục mới về thời gian đóng cửa Chính phủ

Mỹ lập kỷ lục mới về thời gian đóng cửa Chính phủ

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa trong khoảng thời gian lâu nhất lịch sử đã và đang tác động tiêu cực đến đời...