Đồng Tháp: Việc tổ chức lễ hội dần đi vào nề nếp

Đồng Tháp: Việc tổ chức lễ hội dần đi vào nề nếp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có Báo cáo Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018, phương...