Thẩm quyền chấm dứt hợp đồng với viên chức

Thẩm quyền chấm dứt hợp đồng với viên chức

Chủ trương không tuyển mới giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp hoặc CĐSP

Chủ trương không tuyển mới giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp hoặc CĐSP

Đánh học sinh, ép học thêm, giáo viên có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Đánh học sinh, ép học thêm, giáo viên có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Đến lượt xi măng xuất khẩu bị Philippines khởi xướng điều tra tự vệ

Đến lượt xi măng xuất khẩu bị Philippines khởi xướng điều tra tự vệ

Hình phạt cho người viết thuê luận án tiến sĩ

Hình phạt cho người viết thuê luận án tiến sĩ

Nguy cơ xi măng bị áp dụng biện pháp tự vệ tại Philippines

Nguy cơ xi măng bị áp dụng biện pháp tự vệ tại Philippines

Philippines chính thức khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm xi măng nhập khẩu

Philippines chính thức khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm xi măng nhập khẩu

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Phá thai thủ công gây chết người

Phá thai thủ công gây chết người

Vụ chạy thận: Giám đốc BV phải chịu trách nhiệm giám sát nhà thầu

Vụ chạy thận: Giám đốc BV phải chịu trách nhiệm giám sát nhà thầu

Bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng