Thanh niên để xe SH trên cầu rồi gieo mình xuống sông Lam

Thanh niên để xe SH trên cầu rồi gieo mình xuống sông Lam

Nam thanh niên gửi tin nhắn cho bố rồi gieo mình xuống sông Lam

Nam thanh niên gửi tin nhắn cho bố rồi gieo mình xuống sông Lam

Nam thanh niên đi SH gieo mình xuống sông tự vẫn sau khi nhắn tin cho bố 'con đi chết đây'

Nam thanh niên đi SH gieo mình xuống sông tự vẫn sau khi nhắn tin cho bố 'con đi chết đây'

Cô gái nhảy sông tự tử gọi mẹ 'đến cống Mụ Bà nhận xác con về'

Cô gái nhảy sông tự tử gọi mẹ 'đến cống Mụ Bà nhận xác con về'

Tìm thấy thi thể cô gái gọi điện cho mẹ rồi nhảy cầu tự vẫn

Tìm thấy thi thể cô gái gọi điện cho mẹ rồi nhảy cầu tự vẫn

Tìm thấy thi thể thiếu nữ gieo mình xuống sông tự vẫn ở Nghệ An

Tìm thấy thi thể thiếu nữ gieo mình xuống sông tự vẫn ở Nghệ An

Tìm thấy thi thể nữ cử nhân gọi điện cho mẹ 'tới nhận xác'

Tìm thấy thi thể nữ cử nhân gọi điện cho mẹ 'tới nhận xác'

Gọi điện cho mẹ chỉ nơi tìm thi thể, cô gái trẻ gieo mình xuống sông

Gọi điện cho mẹ chỉ nơi tìm thi thể, cô gái trẻ gieo mình xuống sông

Tìm thấy thi thể cô gái nhắn mẹ đến 'nhận xác con về'

Tìm thấy thi thể cô gái nhắn mẹ đến 'nhận xác con về'

Cô gái nhảy sông tự tử cùng lời nhắn: 'Mẹ ơi, đến cống Mụ Bà mà nhận xác con về'

Cô gái nhảy sông tự tử cùng lời nhắn: 'Mẹ ơi, đến cống Mụ Bà mà nhận xác con về'

Tìm thấy thi thể cô gái gọi điện về cho mẹ trước khi nhảy sông tự vẫn

Tìm thấy thi thể cô gái gọi điện về cho mẹ trước khi nhảy sông tự vẫn

Đóng cống Mụ Bà, ngăn dòng nước để tìm thi thể cô gái nhảy sông tự tử

Đóng cống Mụ Bà, ngăn dòng nước để tìm thi thể cô gái nhảy sông tự tử

Cô gái nghi nhảy xuống mương tự tử sau khi gọi mẹ chỉ chỗ tìm xác

Cô gái nghi nhảy xuống mương tự tử sau khi gọi mẹ chỉ chỗ tìm xác

Đã tìm thấy thi thể cô gái gọi điện cho mẹ tới nhận xác trước khi nhảy sông

Đã tìm thấy thi thể cô gái gọi điện cho mẹ tới nhận xác trước khi nhảy sông

Cô gái trẻ nghi nhảy cầu tự tử sau khi nhắn tin chỉ chỗ cho mẹ 'đến nhận xác con về'

Cô gái trẻ nghi nhảy cầu tự tử sau khi nhắn tin chỉ chỗ cho mẹ 'đến nhận xác con về'

Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cống Mụ Bà

Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cống Mụ Bà

Gọi điện về cho mẹ nói 'ra cống nhận xác', cô gái nghi nhảy sông tự tử

Gọi điện về cho mẹ nói 'ra cống nhận xác', cô gái nghi nhảy sông tự tử

Cô gái trẻ gọi điện cho mẹ rồi nhảy xuống sông tự vẫn

Cô gái trẻ gọi điện cho mẹ rồi nhảy xuống sông tự vẫn