Từ văn học đến điện ảnh

Từ văn học đến điện ảnh

Khi văn học và điện ảnh kết giao

Khi văn học và điện ảnh kết giao

Nhà văn đương đại nổi tiếng nhất của Pháp trải lòng về 'Mối tình Paris'

Nhà văn đương đại nổi tiếng nhất của Pháp trải lòng về 'Mối tình Paris'

Giao lưu với nhà văn đương đại nổi tiếng nhất nước Pháp David Foenkinos

Giao lưu với nhà văn đương đại nổi tiếng nhất nước Pháp David Foenkinos

Khám phá văn học Pháp 'Từ sách đến màn ảnh'

Khám phá văn học Pháp 'Từ sách đến màn ảnh'

Tác giả tiểu thuyết 'Mối tình Paris' giao lưu với bạn đọc tại TP.HCM

Tác giả tiểu thuyết 'Mối tình Paris' giao lưu với bạn đọc tại TP.HCM

Tuần lễ văn học Pháp: Từ trang sách đến màn ảnh

Tuần lễ văn học Pháp: Từ trang sách đến màn ảnh

Giao lưu với nhà văn đương đại nổi tiếng David Foenkinos đến từ nước Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giao lưu với nhà văn đương đại nổi tiếng David Foenkinos đến từ nước Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh