'99% nhà văn Pháp không sống bằng nghề viết văn'

'99% nhà văn Pháp không sống bằng nghề viết văn'

Nhà văn đương đại nổi tiếng nhất của Pháp trải lòng về 'Mối tình Paris'

Nhà văn đương đại nổi tiếng nhất của Pháp trải lòng về 'Mối tình Paris'

Tuần Văn học Pháp tại Việt Nam: Từ trang sách đến màn ảnh

Tuần Văn học Pháp tại Việt Nam: Từ trang sách đến màn ảnh

Mang điện ảnh Pháp đến Việt Nam

Mang điện ảnh Pháp đến Việt Nam

Giao lưu với nhà văn đương đại nổi tiếng nhất nước Pháp David Foenkinos

Giao lưu với nhà văn đương đại nổi tiếng nhất nước Pháp David Foenkinos

Khám phá văn học Pháp 'Từ sách đến màn ảnh'

Khám phá văn học Pháp 'Từ sách đến màn ảnh'

Lần đầu tiên Tuần lễ văn học Pháp tổ chức tại Hà Nội

Lần đầu tiên Tuần lễ văn học Pháp tổ chức tại Hà Nội

David Foenkinos đưa 'Mối tình Paris' đến Hà Nội

David Foenkinos đưa 'Mối tình Paris' đến Hà Nội

Khám phá sự giao duyên ở 'Tuần lễ Văn học Pháp' lần đầu tại Việt Nam

Khám phá sự giao duyên ở 'Tuần lễ Văn học Pháp' lần đầu tại Việt Nam

Tác giả tiểu thuyết 'Mối tình Paris' giao lưu với bạn đọc tại TP.HCM

Tác giả tiểu thuyết 'Mối tình Paris' giao lưu với bạn đọc tại TP.HCM

Tuần văn học Pháp 2018 tại Hà Nội: Từ trang sách đến màn ảnh

Tuần văn học Pháp 2018 tại Hà Nội: Từ trang sách đến màn ảnh

Giao lưu với tác giả - biên kịch 'Mối tình Paris'

Giao lưu với tác giả - biên kịch 'Mối tình Paris'