Hải Hà: Nỗ lực đạt huyện nông thôn mới

Hải Hà: Nỗ lực đạt huyện nông thôn mới

Năm 2020, huyện Hải Hà phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM). Để đạt mục tiêu này, huyện đang...