Tìm thấy viên kim cương khổng lồ nặng 1.758 carat

Tìm thấy viên kim cương khổng lồ nặng 1.758 carat

Mới đây, tập đoàn Tập đoàn Lucara Diamond của Canada đã tìm thấy viên kim khổng lồ nặng 1.758 carat tại mỏ...