My 'sói' và khát vọng hoàn lương

My 'sói' và khát vọng hoàn lương

Tám năm trước Đào Thị Thu Hương, ở phố Bạch Mai, Hà Nội, được biết đến với cái tên My 'sói' trong vụ hiếp...