Nghề giáo của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nghề giáo của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Có lẽ mấy ai biết rằng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) từng theo nghề giáo tại tỉnh Lâm Đồng trong 3...