Chiềng Nơi - nơi ánh sáng đi liền với hy vọng

Chiềng Nơi - nơi ánh sáng đi liền với hy vọng

Em Tòng Thị Vân sẽ có cơ hội vẽ thêm nhiều bức tranh đẹp trong đêm tối, khi có bạn đồng hành là những chiếc...