Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra công tác tại Gia Lai và Kon Tum

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra công tác tại Gia Lai và Kon Tum

Nhân rộng mô hình, thu hút người dân tham gia

Nhân rộng mô hình, thu hút người dân tham gia

Đồng Tháp tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã đầu tiên

Đồng Tháp tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã đầu tiên

Mặt trận Quảng Ngãi thăm và tặng quà cho người nghèo

Mặt trận Quảng Ngãi thăm và tặng quà cho người nghèo

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy dùng hồ sơ của chú để... đi học!

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy dùng hồ sơ của chú để... đi học!

Hội thảo góp ý 'Lịch sử MTTQ tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 1930 – 2010'

Hội thảo góp ý 'Lịch sử MTTQ tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 1930 – 2010'

Thái Bình: Nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Thái Bình: Nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Đồng Tháp: Hội thi 'Trưởng Ban Thanh tra nhân dân giỏi'

Đồng Tháp: Hội thi 'Trưởng Ban Thanh tra nhân dân giỏi'

Quảng Nam: Tọa đàm phát huy vai trò thành viên của mặt trận tỉnh

Quảng Nam: Tọa đàm phát huy vai trò thành viên của mặt trận tỉnh

Sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ địa bàn khu dân cư

Sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ địa bàn khu dân cư