SVĐ hiện đại tổ chức trận Thái Lan gặp Việt Nam đẹp thế nào?

SVĐ hiện đại tổ chức trận Thái Lan gặp Việt Nam đẹp thế nào?

Mặt sân Thammasat có lớp cỏ xanh mượt, hoàn toàn phù hợp để diễn ra màn thư hùng đỉnh cao giữa Thái Lan và...