Tướng Mỹ bị lính Mỹ bắt làm… tù binh!

Tướng Mỹ bị lính Mỹ bắt làm… tù binh!

Tháng 12-1944, khi Thế chiến II bước vào giai đoạn kết thúc, tại Ardennes, Bỉ, chuẩn tướng Bruce Clarke, Tư...