Tiền Giang: Khống chế ổ dịch tay chân miệng tại một trường học

Tiền Giang: Khống chế ổ dịch tay chân miệng tại một trường học

Một bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Một bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Một bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Một bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Ghi nhận 1 bệnh nhi ở Đắk Lắk tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

Ghi nhận 1 bệnh nhi ở Đắk Lắk tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

Đắk Lắk: Bệnh nhi tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

Đắk Lắk: Bệnh nhi tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

Dịch sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng

Dịch sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng

Chủ động phòng, chống dịch bệnh

Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi quá tải vì bệnh nhân bị tay chân miệng

Tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trong trường học