Kinh tế suy yếu, Argentina tiếp tục cắt giảm mạnh chi tiêu

Kinh tế suy yếu, Argentina tiếp tục cắt giảm mạnh chi tiêu

Chính phủ Argentina dự kiến chi ngân sách trong năm tới khoảng 110 tỷ USD, giảm khoảng 10 tỷ USD so với năm...