Tào Tháo có nhiều bề tôi trung thành, vì sao khi Tư Mã Ý tạo phản, giết 7.000 người trong gia tộc Tào Thị, không ai đứng ra ngăn chặn?

Tào Tháo có nhiều bề tôi trung thành, vì sao khi Tư Mã Ý tạo phản, giết 7.000 người trong gia tộc Tào Thị, không ai đứng ra ngăn chặn?

Tư Mã Ý khi phát động chính biến đã giết con cháu nhà họ Tào và thân tín của họ, gây ra cái chết cho 7.000...
Vì sao Tào Tháo lại ép mưu sĩ hàng đầu của mình phải chết ?

Vì sao Tào Tháo lại ép mưu sĩ hàng đầu của mình phải chết ?

Vì sai lầm của Khổng Minh, Lưu Bị hối không kịp

Vì sai lầm của Khổng Minh, Lưu Bị hối không kịp

Hé lộ 2 cận vệ có võ công thâm hậu bậc nhất của Tào Tháo, mạnh hơn cả ngũ hổ tướng

Hé lộ 2 cận vệ có võ công thâm hậu bậc nhất của Tào Tháo, mạnh hơn cả ngũ hổ tướng

Lời tiên tri linh ứng của Tào Tháo thời Tam Quốc khiến hậu thế khiếp sợ

Lời tiên tri linh ứng của Tào Tháo thời Tam Quốc khiến hậu thế khiếp sợ

Kết cục bi thảm của võ tướng 'vô danh' từng được Lưu Bị - Tôn Quyền - Tào Tháo nể phục

Kết cục bi thảm của võ tướng 'vô danh' từng được Lưu Bị - Tôn Quyền - Tào Tháo nể phục

Lai lịch mưu sĩ giỏi nhất nhà Tào Ngụy trong Tam Quốc diễn nghĩa

Lai lịch mưu sĩ giỏi nhất nhà Tào Ngụy trong Tam Quốc diễn nghĩa

Xuất thân là quân sư, Gia Cát Lượng có thể tự tin điều quân, khiển tướng nhờ ai?

Xuất thân là quân sư, Gia Cát Lượng có thể tự tin điều quân, khiển tướng nhờ ai?

3 kho báu 'kinh người' giúp Tào Tháo trở thành một kiêu hùng của thời đại mà hễ nhắc đến tên, không ai là không biết

3 kho báu 'kinh người' giúp Tào Tháo trở thành một kiêu hùng của thời đại mà hễ nhắc đến tên, không ai là không biết

4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh trong Tam Quốc là ai?

4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh trong Tam Quốc là ai?

Nhân tài nhiều vô số, tại sao nhà Thục Hán lại là nước đầu tiên bị diệt vong trong Tam Quốc

Nhân tài nhiều vô số, tại sao nhà Thục Hán lại là nước đầu tiên bị diệt vong trong Tam Quốc

Miệng nói Tuân Du 'ngu không ai bằng', tại sao Tào Tháo vẫn chọn ông ta làm mưu sĩ cho mình?

Miệng nói Tuân Du 'ngu không ai bằng', tại sao Tào Tháo vẫn chọn ông ta làm mưu sĩ cho mình?

Nhờ hành động khôn ngoan này, Tào Tháo đã giúp Tào Ngụy trở nên hùng mạnh nhất trong 3 nước Tam Quốc

Nhờ hành động khôn ngoan này, Tào Tháo đã giúp Tào Ngụy trở nên hùng mạnh nhất trong 3 nước Tam Quốc

Lý do thật sự khiến Tư Mã Ý không muốn gia nhập phe Tào Tháo

Lý do thật sự khiến Tư Mã Ý không muốn gia nhập phe Tào Tháo

Sự thật về ngôi mộ máu của mưu sĩ ngang tài với Gia Cát Lượng

Sự thật về ngôi mộ máu của mưu sĩ ngang tài với Gia Cát Lượng

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh, người cuối bị Tào Tháo hại chết

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh, người cuối bị Tào Tháo hại chết

Có trong tay cả Gia Cát Lượng và Bàng Thống, tại sao Lưu Bị vẫn không thể thống nhất Tam Quốc?

Có trong tay cả Gia Cát Lượng và Bàng Thống, tại sao Lưu Bị vẫn không thể thống nhất Tam Quốc?

Tài năng quân sự thực sự của Gia Cát Lượng tới đâu?

Tài năng quân sự thực sự của Gia Cát Lượng tới đâu?

Con và cháu chết cũng không khiến Tào Tháo khóc rống lên đau đớn như chứng kiến 3 người này chết: Họ là ai?

Con và cháu chết cũng không khiến Tào Tháo khóc rống lên đau đớn như chứng kiến 3 người này chết: Họ là ai?

Đa nghi, Tào Tháo nhất quyết giết Hoa Đà dù bệnh chưa khỏi?

Đa nghi, Tào Tháo nhất quyết giết Hoa Đà dù bệnh chưa khỏi?

Người khiến Tào Tháo ba lần rơi lệ

Người khiến Tào Tháo ba lần rơi lệ

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần của Tào Tháo vì sao Tư Mã Ý lại sợ hãi?

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần của Tào Tháo vì sao Tư Mã Ý lại sợ hãi?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những đại mãnh tướng sát cánh cùng Tào Tháo đánh đông dẹp bắc

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những đại mãnh tướng sát cánh cùng Tào Tháo đánh đông dẹp bắc

Sử gia Trung Quốc tiết lộ lý do Tào Tháo quyết trừ khử Lữ Bố

Sử gia Trung Quốc tiết lộ lý do Tào Tháo quyết trừ khử Lữ Bố

Tại sao dù còn khỏe mạnh, Gia Cát Lượng lại chọn ngồi 'xe lăn' ra trận thay vì cưỡi ngựa?

Tại sao dù còn khỏe mạnh, Gia Cát Lượng lại chọn ngồi 'xe lăn' ra trận thay vì cưỡi ngựa?

Cuộc đời hiển hách của hoàng đế khai mở Vương triều Khổng Tước vĩ đại trong lịch sử Ấn Độ

Cuộc đời hiển hách của hoàng đế khai mở Vương triều Khổng Tước vĩ đại trong lịch sử Ấn Độ

Hội tụ không ít nhân tài, vì sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong 3 nước Tam Quốc bị diệt vong?

Hội tụ không ít nhân tài, vì sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong 3 nước Tam Quốc bị diệt vong?

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo thân mang tuyệt kỹ, Lưu Bị giỏi kiếm pháp?

6 vụ mất tích bí ẩn nhất thời Tam Quốc: 1 mỹ nữ, 2 mưu sĩ, 3 đại tướng

6 vụ mất tích bí ẩn nhất thời Tam Quốc: 1 mỹ nữ, 2 mưu sĩ, 3 đại tướng

Kì tài số 1 Tam Quốc: Gia Cát Lượng không bằng, Tào Tháo muốn giết

Kì tài số 1 Tam Quốc: Gia Cát Lượng không bằng, Tào Tháo muốn giết

Vì sao các mưu sĩ thời xưa không tự khởi nghiệp, mà lại đầu quân cho người 'không bằng mình'?

Vì sao các mưu sĩ thời xưa không tự khởi nghiệp, mà lại đầu quân cho người 'không bằng mình'?

Tam quốc diễn nghĩa: Tại sao Lưu Bị lại tặng Bàng Thống 'ngựa sát chủ'?

Tam quốc diễn nghĩa: Tại sao Lưu Bị lại tặng Bàng Thống 'ngựa sát chủ'?

Cuộc gặp đầu tiên giữa Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn

Cuộc gặp đầu tiên giữa Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn

Đinh Bộ Lĩnh giỏi như thế nào?

Đinh Bộ Lĩnh giỏi như thế nào?

Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng quan sát thiên văn, biết Chu Du và Bàng Thống qua đời

Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng quan sát thiên văn, biết Chu Du và Bàng Thống qua đời

Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng ở ẩn tại sao lại được nhiều người biết đến?

Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng ở ẩn tại sao lại được nhiều người biết đến?

Vì sao Thủy Kính tiên sinh tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị, để Tư Mã Ý đến với Tào Tháo?

Vì sao Thủy Kính tiên sinh tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị, để Tư Mã Ý đến với Tào Tháo?

Nếu được Trần Cung phò tá tới cùng, Tào Tháo liệu có đủ khả năng đánh bại Đổng Trác?

Nếu được Trần Cung phò tá tới cùng, Tào Tháo liệu có đủ khả năng đánh bại Đổng Trác?

Tam quốc diễn nghĩa: Một nhân tài đọc đến đâu thuộc đến đấy nhưng lại bị Tào Tháo coi thường vì điều này

Tam quốc diễn nghĩa: Một nhân tài đọc đến đâu thuộc đến đấy nhưng lại bị Tào Tháo coi thường vì điều này

Bí ẩn nơi chôn cất Lưu Bị, tìm hoài chưa thấy

Bí ẩn nơi chôn cất Lưu Bị, tìm hoài chưa thấy

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật kiệt xuất dưới trướng Viên Thiệu khiến Tào Tháo ân hận vì đã lỡ xuống tay

Năm 'đen tối' và biến động nhất lịch sử Tam Quốc: 1 gian hùng, 2 mưu sĩ, 8 dũng tướng qua đời

Năm 'đen tối' và biến động nhất lịch sử Tam Quốc: 1 gian hùng, 2 mưu sĩ, 8 dũng tướng qua đời

Vì sao cuộc đời Gia Cát Lượng luôn gắn liền với số 7 huyền bí?

Vì sao cuộc đời Gia Cát Lượng luôn gắn liền với số 7 huyền bí?

Thần y Hoa Đà chữa bệnh cho những nhân vật 'máu mặt' nào?

Thần y Hoa Đà chữa bệnh cho những nhân vật 'máu mặt' nào?

5 bí quyết nhìn người nổi tiếng của Tào Tháo, hàng nghìn năm vẫn được lưu truyền

5 bí quyết nhìn người nổi tiếng của Tào Tháo, hàng nghìn năm vẫn được lưu truyền