Ảnh đẹp chưa từng thấy về nguyệt thực toàn phần

Ảnh đẹp chưa từng thấy về nguyệt thực toàn phần

Người Việt đón mưa sao băng cùng lúc nguyệt thực dài nhất thế kỷ

Người Việt đón mưa sao băng cùng lúc nguyệt thực dài nhất thế kỷ

Hai hiện tượng thiên văn hiếm gặp sẽ cùng xuất hiện vào ngày 28/7

Hai hiện tượng thiên văn hiếm gặp sẽ cùng xuất hiện vào ngày 28/7

Mưa sao băng và nguyệt thực sẽ cùng xuất hiện vào cuối tháng 7

Mưa sao băng và nguyệt thực sẽ cùng xuất hiện vào cuối tháng 7

Người Việt lại được ngắm mưa sao băng cùng nguyệt thực toàn phần

Người Việt lại được ngắm mưa sao băng cùng nguyệt thực toàn phần

Xem mưa sao băng cùng thời điểm nguyệt thực dài nhất thế kỷ

Xem mưa sao băng cùng thời điểm nguyệt thực dài nhất thế kỷ

Nếu đang ở Lai Châu, ĐỪNG BỎ LỠ những điểm này để ngắm MƯA SAO BĂNG và NGUYỆT THỰC dài nhất thế kỷ vào đêm nay!

Nếu đang ở Lai Châu, ĐỪNG BỎ LỠ những điểm này để ngắm MƯA SAO BĂNG và NGUYỆT THỰC dài nhất thế kỷ vào đêm nay!

Đừng bỏ lỡ loạt sự kiện thiên văn ấn tượng diễn ra vào tháng 7

Đừng bỏ lỡ loạt sự kiện thiên văn ấn tượng diễn ra vào tháng 7

Các sự kiện thiên văn có thể quan sát từ Việt Nam năm 2018

Các sự kiện thiên văn có thể quan sát từ Việt Nam năm 2018

Chi tiết các sự kiện thiên văn có thể quan sát từ Việt Nam năm 2018

Chi tiết các sự kiện thiên văn có thể quan sát từ Việt Nam năm 2018

Có thể quan sát mưa sao băng Delta Aquarids hai ngày tới

Có thể quan sát mưa sao băng Delta Aquarids hai ngày tới