Sắp hoàn tất hầm đường bộ hiện đại nhất Việt Nam

Sắp hoàn tất hầm đường bộ hiện đại nhất Việt Nam

Với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, hầm đôi Mũi Trâu nằm trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan đến nay cơ...
Hầm đôi Mũi Trâu 1.500 tỷ đồng trên cao tốc La Sơn – Túy Loan hiện đại đến mức nào?

Hầm đôi Mũi Trâu 1.500 tỷ đồng trên cao tốc La Sơn – Túy Loan hiện đại đến mức nào?

Cao tốc La Sơn-Túy Loan: Dải lụa bắc ngang vùng núi Nam Đông

Cao tốc La Sơn-Túy Loan: Dải lụa bắc ngang vùng núi Nam Đông

Đột kích hầm đôi gần 1.500 tỷ trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Đột kích hầm đôi gần 1.500 tỷ trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Đột kích hầm đôi gần 1.500 tỷ trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Đột kích hầm đôi gần 1.500 tỷ trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Cảnh sắc mê hoặc ở cao tốc 11.000 tỷ nối Huế - Đà Nẵng

Cảnh sắc mê hoặc ở cao tốc 11.000 tỷ nối Huế - Đà Nẵng

Cảnh sắc mê hoặc ở cao tốc 11.000 tỷ nối Huế - Đà Nẵng