Bài 2: Đằng sau ánh đèn sân khấu

Bài 2: Đằng sau ánh đèn sân khấu

Múa Kiều: 'mối tình' Việt - Hàn đơm hoa

Múa Kiều: 'mối tình' Việt - Hàn đơm hoa

Cận cảnh Múa Kiều: Những tinh túy của một vũ kịch

Cận cảnh Múa Kiều: Những tinh túy của một vũ kịch

Múa Kiều và câu chuyện tương tri của văn hóa Đông Á

Múa Kiều và câu chuyện tương tri của văn hóa Đông Á

'Múa Kiều' đẹp lộng lẫy và đầy cảm xúc

'Múa Kiều' đẹp lộng lẫy và đầy cảm xúc

Nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam cùng 'Múa Kiều'

Nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam cùng 'Múa Kiều'

Phụ nữ Việt qua vở múa của biên đạo Hàn Quốc

Phụ nữ Việt qua vở múa của biên đạo Hàn Quốc

Biên đạo Hàn Quốc đưa Kiều lên sàn múa

Biên đạo Hàn Quốc đưa Kiều lên sàn múa