'Sắc màu chốn quê xa' từ người con xa xứ

'Sắc màu chốn quê xa' từ người con xa xứ

'Sắc màu chốn quê xa' là chủ đề triển lãm đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi tại Hà Nội do Ban Quản lý...