Sôi nổi các hoạt động hướng về biển đảo quê hương tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động hướng về biển đảo quê hương tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương

Thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương

Thanh niên, đồng bào các dân tộc cùng thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương

Thanh niên, đồng bào các dân tộc cùng thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương

'Thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương'

Thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương

Thanh niên và đồng bào các dân tộc với biển đảo quê hương

Trước thềm năm mới, Hoa hậu Diễm Châu trổ tài làm thơ xuân

Trước thềm năm mới, Hoa hậu Diễm Châu trổ tài làm thơ xuân

Tết ơi, xin đến từ từ !

Tết ơi, xin đến từ từ !