Vận chuyển 2 bánh heroin để lấy 30 triệu tiền công

Vận chuyển 2 bánh heroin để lấy 30 triệu tiền công

Đường đi của 18.000 viên ma túy tổng hợp

Đường đi của 18.000 viên ma túy tổng hợp

Sơn La: Bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin

Sơn La: Bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin

Vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy, 1 cảnh sát bị thương

Vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy, 1 cảnh sát bị thương

Một cảnh sát bị thương khi truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy

Một cảnh sát bị thương khi truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy

Biên phòng: Bắt 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp

Biên phòng: Bắt 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp

Vây bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin, 18000 viên ma túy tổng hợp

Vây bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin, 18000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 2 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 2 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp

Một cảnh sát bị thương khi vây bắt kẻ vận chuyển ma túy

Một cảnh sát bị thương khi vây bắt kẻ vận chuyển ma túy

Vây bắt kẻ vận chuyển 18.000 viên ma túy, một cảnh sát bị thương

Vây bắt kẻ vận chuyển 18.000 viên ma túy, một cảnh sát bị thương

Sơn La: Một chiến sỹ công an bị thương khi vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy trái phép

Sơn La: Một chiến sỹ công an bị thương khi vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy trái phép

Truy bắt 2 người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy vào Việt Nam

Truy bắt 2 người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy vào Việt Nam