Lệ Hằng trở thành đại sứ chiến dịch vì cộng đồng

Lệ Hằng trở thành đại sứ chiến dịch vì cộng đồng

AkzoNobel Việt Nam đồng hành cùng Mùa Hè Xanh 2018

AkzoNobel Việt Nam đồng hành cùng Mùa Hè Xanh 2018

Mùa hè gắn kết yêu thương

Mùa hè gắn kết yêu thương

Người trẻ ứng xử với rác: Nhiệt tình nhưng chưa nhiệt huyết

Người trẻ ứng xử với rác: Nhiệt tình nhưng chưa nhiệt huyết

Mùa hè xanh - học kỳ chính quy của những trái tim tình nguyện

Mùa hè xanh - học kỳ chính quy của những trái tim tình nguyện

Mùa hè xanh 2018: Kỷ nguyên mới cho hoạt động tình nguyện

Mùa hè xanh 2018: Kỷ nguyên mới cho hoạt động tình nguyện

Á hậu Diễm Trinh đồng hành cùng Chiến dịch 'Mùa hè xanh' trên quê hương Cà Mau

Á hậu Diễm Trinh đồng hành cùng Chiến dịch 'Mùa hè xanh' trên quê hương Cà Mau

Ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Mùa hè xanh 2018

Ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Mùa hè xanh 2018