MIKGroup đầu tư phát triển các dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp

MIKGroup đầu tư phát triển các dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp

MIKGroup đẩy mạnh phát triển các dự án nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Quốc

MIKGroup đẩy mạnh phát triển các dự án nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Quốc

MIKGroup ghi dấu với các dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc

MIKGroup ghi dấu với các dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc

MIKHOME ký kết phân phối dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc

MIKHOME ký kết phân phối dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc

Cựu sếp Nam Long làm Chủ tịch MIKGroup

Cựu sếp Nam Long làm Chủ tịch MIKGroup

Chủ tịch BEA: 'MIKGroup đã giúp chúng tôi hiện thực hóa ý tưởng về khu vườn chân mây'

Chủ tịch BEA: 'MIKGroup đã giúp chúng tôi hiện thực hóa ý tưởng về khu vườn chân mây'

Chủ tịch BEA: MIKGroup giúp hiện thực hóa ý tưởng về khu vườn chân mây

Chủ tịch BEA: MIKGroup giúp hiện thực hóa ý tưởng về khu vườn chân mây

Chủ tịch BEA: 'Hợp tác với MIKGroup đúng là ý tưởng lớn gặp nhau'

Chủ tịch BEA: 'Hợp tác với MIKGroup đúng là ý tưởng lớn gặp nhau'