Nổ bình gas gây chết người

Nổ bình gas gây chết người

Sau tiếng nổ lớn, thanh niên chết trong phòng ngủ

Sau tiếng nổ lớn, thanh niên chết trong phòng ngủ

Nổ bình gas, một người thiệt mạng

Nổ bình gas, một người thiệt mạng

Quảng Nam: Bình gas phát nổ, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Quảng Nam: Bình gas phát nổ, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Quảng Nam: Nổ bình gas tại nhà, một nam thanh niên tử vong thương tâm

Quảng Nam: Nổ bình gas tại nhà, một nam thanh niên tử vong thương tâm

Nổ bình gas trong phòng ngủ, một người chết

Nổ bình gas trong phòng ngủ, một người chết

Quảng Nam: Nổ bình ga, thanh niên tử vong

Quảng Nam: Nổ bình ga, thanh niên tử vong

Quảng Nam: Nổ bình gas, nam thanh niên tử vong

Quảng Nam: Nổ bình gas, nam thanh niên tử vong

Nam thanh niên tử vong trong phòng ngủ do nổ bình gas

Nam thanh niên tử vong trong phòng ngủ do nổ bình gas