Nhiệt điện Mông Dương 1: Sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2020 vượt kế hoạch

Nhiệt điện Mông Dương 1: Sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2020 vượt kế hoạch

Bảo đảm không thiếu điện mùa khô 2020

Bảo đảm không thiếu điện mùa khô 2020

PGV ước doanh thu 4 tháng đầu năm đạt hơn 14.000 tỷ đồng

PGV ước doanh thu 4 tháng đầu năm đạt hơn 14.000 tỷ đồng

Năm 2019, EVNGENCO 3 đạt sản lượng điện 34,611 tỷ kWh

Năm 2019, EVNGENCO 3 đạt sản lượng điện 34,611 tỷ kWh

2020: EVNGENCO3 dự kiến sản lượng điện sản xuất đạt hơn 35,8 tỷ kWh

2020: EVNGENCO3 dự kiến sản lượng điện sản xuất đạt hơn 35,8 tỷ kWh

Một loạt nhà máy nhiệt điện gặp sự cố gây nguy cơ giảm phụ tải

Một loạt nhà máy nhiệt điện gặp sự cố gây nguy cơ giảm phụ tải

EVNGENCO 3: Sản lượng điện sản xuất đạt 40,20% kế hoạch năm

Vinaconex hợp tác chiến lược cùng Hyundai E&C

Vinaconex hợp tác với Hyundai E&C

Nhà máy nhiệt điện đổ trộm xỉ thải: Tội vạ đổ đầu người dân

Tất bật lo than cho điện

Quảng Ninh: Không bổ sung nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh