Trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn gen

Trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn gen

Trách nhiệm của Bộ TN&MT trong quản lý đô thị

Trách nhiệm của Bộ TN&MT trong quản lý đô thị

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng

Người Việt Nam ở nước ngoài có được mua đất ở Việt Nam hay không?

Người Việt Nam ở nước ngoài có được mua đất ở Việt Nam hay không?

Thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định có vi phạm pháp luật?

Thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định có vi phạm pháp luật?

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Không thực hiện bảo trì công trình xây dựng sẽ bị phạt bao nhiêu?

Không thực hiện bảo trì công trình xây dựng sẽ bị phạt bao nhiêu?

Thay đổi chứng minh thư khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Thay đổi chứng minh thư khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Thay đổi chứng minh thư khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Thay đổi chứng minh thư khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Nộp hồ sơ 2 tháng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, người dân phải làm sao?

Nộp hồ sơ 2 tháng vẫn chưa được cấp sổ đỏ, người dân phải làm sao?

UBND huyện có quyền cho thuê đất không quá 50 năm

UBND huyện có quyền cho thuê đất không quá 50 năm

Dự án cấp nước sạch được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Dự án cấp nước sạch được miễn, giảm tiền sử dụng đất