'Nơi đảo xa'- Khúc tráng ca về Trường Sa

'Nơi đảo xa'- Khúc tráng ca về Trường Sa

Nhạc sĩ Thế Song đã trở về với đất mẹ trong tiếng nhạc 'Nơi đảo xa'

Nhạc sĩ Thế Song đã trở về với đất mẹ trong tiếng nhạc 'Nơi đảo xa'

Nhạc sĩ ca khúc Nơi đảo xa đã về với đất mẹ

Nhạc sĩ ca khúc Nơi đảo xa đã về với đất mẹ

Tác giả khúc tráng ca 'Nơi đảo xa' đã mãi mãi ra đi

Tác giả khúc tráng ca 'Nơi đảo xa' đã mãi mãi ra đi

Nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

Nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

Nhạc sĩ Thế Song qua đời

Nhạc sĩ Thế Song qua đời

Tác giả bài hát 'Nơi đảo xa' qua đời

Tác giả 'Nơi đảo xa' - nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

Tác giả 'Nơi đảo xa' - nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

Thế Song: Nhạc sĩ của biển và những người lính đảo

Thế Song: Nhạc sĩ của biển và những người lính đảo

Tác giả 'Nơi đảo xa' – nhạc sĩ Thế Song qua đời

Tác giả 'Nơi đảo xa' – nhạc sĩ Thế Song qua đời

Tác giả 'Nơi đảo xa' rời xa cõi tạm ở tuổi 85

Tác giả 'Nơi đảo xa' rời xa cõi tạm ở tuổi 85

Vĩnh biệt cha đẻ ca khúc 'Nơi đảo xa' - nhạc sĩ Thế Song

Vĩnh biệt cha đẻ ca khúc 'Nơi đảo xa' - nhạc sĩ Thế Song

Vĩnh biệt nhạc sĩ Thế Song – tác giả của 'Nơi đảo xa'

Vĩnh biệt nhạc sĩ Thế Song – tác giả của 'Nơi đảo xa'

Nhạc sĩ 'Nơi đảo xa' qua đời

Nhạc sĩ 'Nơi đảo xa' qua đời

Chuyến tàu mới về 'Nơi đảo xa'

Chuyến tàu mới về 'Nơi đảo xa'

Nhạc sỹ Thế Song – tác giả ca khúc 'Nơi đảo xa' đã khuất núi

Nhạc sỹ Thế Song – tác giả ca khúc 'Nơi đảo xa' đã khuất núi