Xuân về trên thác Bản Giốc

Xuân về trên thác Bản Giốc

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới trên địa bàn, cán bộ, chiến sỹ Đồn...
Khí phách anh hùng nơi địa đầu Tổ quốc

Khí phách anh hùng nơi địa đầu Tổ quốc

Đổi thay ở vùng đất khó

Đổi thay ở vùng đất khó

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

Cao Bằng: Một người bị lũ cuốn trôi khi lội qua ngầm

Cao Bằng: Một người bị lũ cuốn trôi khi lội qua ngầm

Lời nói đi đôi với việc làm của người cán bộ xã mang quân hàm sĩ quan

Lời nói đi đôi với việc làm của người cán bộ xã mang quân hàm sĩ quan

Công trình nước sạch thi công 10 năm chưa thể đưa vào sử dụng

Công trình nước sạch thi công 10 năm chưa thể đưa vào sử dụng

Điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi biên giới

Điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi biên giới

Nêu cao trách nhiệm người cán bộ Biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

Nêu cao trách nhiệm người cán bộ Biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

'Cây sa mộc' trên thác Bản Giốc

'Cây sa mộc' trên thác Bản Giốc

Nêu cao trách nhiệm người cán bộ biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

Nêu cao trách nhiệm người cán bộ biên phòng, tăng cường xây dựng xã biên giới vững mạnh

Ổn định cuộc sống người dân vùng bị ảnh hưởng động đất tại Cao Bằng

Ổn định cuộc sống người dân vùng bị ảnh hưởng động đất tại Cao Bằng

Lo sợ động đất, dân Cao Bằng dựng lều ngủ ngoài trời giữa đêm

Lo sợ động đất, dân Cao Bằng dựng lều ngủ ngoài trời giữa đêm

Cao Bằng: Động đất liên tục, người dân ra đồng dựng lán trại 'dã chiến'

Cao Bằng: Động đất liên tục, người dân ra đồng dựng lán trại 'dã chiến'

Người dân Cao Bằng dựng lều ngủ ngoài trời do sợ động đất

Người dân Cao Bằng dựng lều ngủ ngoài trời do sợ động đất

Phóng hỏa đốt nhà hàng xóm vì nghi ngờ bị bỏ bùa

Phóng hỏa đốt nhà hàng xóm vì nghi ngờ bị bỏ bùa

Nghi bị bỏ bùa ngải, nam thanh niên đốt trụi nhà hàng xóm

Nghi bị bỏ bùa ngải, nam thanh niên đốt trụi nhà hàng xóm

Người cán bộ nói đi đôi với làm

Người cán bộ nói đi đôi với làm

Bảo đảm ANTT Lễ hội thác Bản Giốc - Cao Bằng

Bảo đảm ANTT Lễ hội thác Bản Giốc - Cao Bằng

Mang ấm no về với bà con biên giới

Mang ấm no về với bà con biên giới