Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho học sinh cứu 3 bạn đuối nước ở Thanh Hóa

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho học sinh cứu 3 bạn đuối nước ở Thanh Hóa

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh cứu 3 em nhỏ đuối nước ở Thanh Hóa

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh cứu 3 em nhỏ đuối nước ở Thanh Hóa

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' nam sinh lớp 9 cứu sống 3 học sinh đuối nước

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' nam sinh lớp 9 cứu sống 3 học sinh đuối nước

Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho học sinh Vũ Văn Hùng

Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho học sinh Vũ Văn Hùng

Thanh Hóa: Học sinh cứu 3 em nhỏ đuối nước được tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Thanh Hóa: Học sinh cứu 3 em nhỏ đuối nước được tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh cứu ba bạn nhỏ khỏi đuối nước

Trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh cứu ba bạn nhỏ khỏi đuối nước

Vinh danh nam sinh lớp 9 cứu ba em nhỏ đuối nước

Vinh danh nam sinh lớp 9 cứu ba em nhỏ đuối nước

Nam sinh cứu 3 học sinh thoát đuối nước nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Nam sinh cứu 3 học sinh thoát đuối nước nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lớp 9 cứu 3 học sinh khỏi đuối nước

Trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lớp 9 cứu 3 học sinh khỏi đuối nước

Trao tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 bạn nhỏ bị đuối nước

Trao tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 bạn nhỏ bị đuối nước

Thanh Hóa: Hai học sinh bị đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Hai học sinh bị đuối nước thương tâm

Bơi sông hai em nhỏ chết vì đuối nước

Bơi sông hai em nhỏ chết vì đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 cứu 3 học sinh thoát khỏi đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 cứu 3 học sinh thoát khỏi đuối nước

Tắm sông, 2 học sinh tử vong, 3 được cứu

Tắm sông, 2 học sinh tử vong, 3 được cứu

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 em nhỏ đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 em nhỏ đuối nước