Bộ GD-ĐT sẽ cải tiến kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi, chấm thi kỳ thi THPT quốc gia

Bộ GD-ĐT sẽ cải tiến kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi, chấm thi kỳ thi THPT quốc gia

Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018: Đảm bảo quyền tự chủ của các trường

Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018: Đảm bảo quyền tự chủ của các trường

Kết thúc xét tuyển ĐH 2018: Phân hóa rõ chất lượng từng trường qua điểm đầu vào

Kết thúc xét tuyển ĐH 2018: Phân hóa rõ chất lượng từng trường qua điểm đầu vào

Kết thúc xét tuyển ĐH 2018: Phân hóa rõ chất lượng từng trường qua điểm đầu vào

Kết thúc xét tuyển ĐH 2018: Phân hóa rõ chất lượng từng trường qua điểm đầu vào

Năm 2019 sẽ cải tiến quy trình tổ chức thi, chấm thi THPT quốc gia

Năm 2019 sẽ cải tiến quy trình tổ chức thi, chấm thi THPT quốc gia

Tạo thuận lợi cho cả thí sinh và các trường

Tạo thuận lợi cho cả thí sinh và các trường

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM xét tuyển từ 17 điểm

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM xét tuyển từ 17 điểm