Xử lý ra sao khi mua bán và sử dụng vũ khí 'nóng'?

Xử lý ra sao khi mua bán và sử dụng vũ khí 'nóng'?

Nhậu say, thanh niên lấy súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử

Nhậu say, thanh niên lấy súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử

Bắn mẹ vợ, vợ trọng thương: Ở rể, từng đuổi mẹ vợ

Bắn mẹ vợ, vợ trọng thương: Ở rể, từng đuổi mẹ vợ

Đi nhậu về, người đàn ông dùng súng bắn vợ, mẹ vợ rồi tự sát

Đi nhậu về, người đàn ông dùng súng bắn vợ, mẹ vợ rồi tự sát

Mâu thuẫn chuyện gia đình, dùng súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử

Mâu thuẫn chuyện gia đình, dùng súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử

Nhậu về, đối tượng dùng súng bắn vợ và mẹ vợ nhập viện

Nhậu về, đối tượng dùng súng bắn vợ và mẹ vợ nhập viện

Dùng súng bắn vợ và mẹ vợ, gửi 2 con cho họ hàng rồi nổ súng tự sát

Dùng súng bắn vợ và mẹ vợ, gửi 2 con cho họ hàng rồi nổ súng tự sát

Đắk Nông: Tự tử sau khi nổ súng bắn vợ và mẹ vợ

Đắk Nông: Tự tử sau khi nổ súng bắn vợ và mẹ vợ

Sau khi cãi nhau, chồng bắn vào đầu vợ và mẹ vợ rồi tự tử

Sau khi cãi nhau, chồng bắn vào đầu vợ và mẹ vợ rồi tự tử

Mâu thuẫn với vợ, con rể dùng súng tự chế bắn vợ và mẹ vợ

Mâu thuẫn với vợ, con rể dùng súng tự chế bắn vợ và mẹ vợ

Dùng súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự sát

Dùng súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự sát

Bắn cả vợ lẫn mẹ vợ, gã đàn ông gửi con cho họ hàng rồi tự sát

Bắn cả vợ lẫn mẹ vợ, gã đàn ông gửi con cho họ hàng rồi tự sát

Nổ súng bắn vợ, mẹ vợ rồi tự tử

Nổ súng bắn vợ, mẹ vợ rồi tự tử

Nổ súng bắn vợ và mẹ vợ rồi dùng súng bắn vào cổ để tự sát

Nổ súng bắn vợ và mẹ vợ rồi dùng súng bắn vào cổ để tự sát

Nóng: Đi nhậu về, con rể lấy súng bắn mẹ vợ và vợ rồi bóp cò tự sát

Nóng: Đi nhậu về, con rể lấy súng bắn mẹ vợ và vợ rồi bóp cò tự sát

Nổ súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử ở Đắk Nông

Nổ súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử ở Đắk Nông

Đi nhậu xỉn về lấy súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử

Đi nhậu xỉn về lấy súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự tử

Nóng: Diễn biến kinh hoàng vụ con rể dùng súng bắn vợ và mẹ vợ trọng thương rồi tự sát

Nóng: Diễn biến kinh hoàng vụ con rể dùng súng bắn vợ và mẹ vợ trọng thương rồi tự sát