Giá vốn tăng cao kéo lãi sau thuế của Thủy sản Minh Phú giảm 26% trong quý I/2019

Giá vốn tăng cao kéo lãi sau thuế của Thủy sản Minh Phú giảm 26% trong quý I/2019

Con gái 'vua tôm' đăng ký bán số cổ phiếu 'khủng' cho nhà đầu tư chiến lược

Con gái 'vua tôm' đăng ký bán số cổ phiếu 'khủng' cho nhà đầu tư chiến lược

Một loạt cổ đông của Thủy sản Minh Phú đăng ký bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

Một loạt cổ đông của Thủy sản Minh Phú đăng ký bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

Thuế tôm về 0%, cổ phiếu thủy sản đồng loạt tăng

Thuế tôm về 0%, cổ phiếu thủy sản đồng loạt tăng

Thuế tôm về 0%, cổ phiếu thủy sản đua nhau 'bùng nổ'

Thuế tôm về 0%, cổ phiếu thủy sản đua nhau 'bùng nổ'

Doanh nghiệp 24h: Trung bình mỗi ngày có 60 doanh nghiệp giải thể trong tháng 1

Doanh nghiệp 24h: Trung bình mỗi ngày có 60 doanh nghiệp giải thể trong tháng 1

ĐHĐCĐ Minh Phú: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ đầu tư nuôi tôm và giảm nợ vay

ĐHĐCĐ Minh Phú: Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ đầu tư nuôi tôm và giảm nợ vay

Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu lãi 2.300 tỷ đồng, dự chia cổ tức 50 – 70%

Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu lãi 2.300 tỷ đồng, dự chia cổ tức 50 – 70%

Chủ tịch Thủy sản Minh Phú: 'Chúng tôi vẫn đang đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược'

Chủ tịch Thủy sản Minh Phú: 'Chúng tôi vẫn đang đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược'

'Vua Tôm' Minh Phú sẽ họp để lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần riêng lẻ

'Vua Tôm' Minh Phú sẽ họp để lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần riêng lẻ

Công ty mẹ Thủy sản Minh Phú báo lãi 536 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm

Công ty mẹ Thủy sản Minh Phú báo lãi 536 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm