Gần 50 tấn hành tím Sóc Trăng được 'giải cứu'

Gần 50 tấn hành tím Sóc Trăng được 'giải cứu'

Sau nhiều ngày kêu gọi 'giải cứu' hành tím cho nông dân Sóc Trăng, đến nay, đã có gần 50 tấn được nhiều đơn...
Hành tím Sóc Trăng: Ðiệp khúc giải cứu

Hành tím Sóc Trăng: Ðiệp khúc giải cứu

Sóc Trăng: Sau 'lời kêu gọi' của chủ Chủ tịch tỉnh, 30 tấn hành tím đã được 'giải cứu'

Sóc Trăng: Sau 'lời kêu gọi' của chủ Chủ tịch tỉnh, 30 tấn hành tím đã được 'giải cứu'

Đã 'giải cứu' được gần 30 tấn hành tím ở Sóc Trăng

Đã 'giải cứu' được gần 30 tấn hành tím ở Sóc Trăng

Sóc Trăng vận động giải cứu 50.000 tấn hành tím cho nông dân

Sóc Trăng vận động giải cứu 50.000 tấn hành tím cho nông dân

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng vận động cán bộ, người dân 'giải cứu hành tím'

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng vận động cán bộ, người dân 'giải cứu hành tím'

Sóc Trăng: Gần 50.000 tấn hành tím Vĩnh Châu trước nguy cơ úng, thối

Sóc Trăng: Gần 50.000 tấn hành tím Vĩnh Châu trước nguy cơ úng, thối

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 'ra lời kêu gọi' giải cứu hành tím

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 'ra lời kêu gọi' giải cứu hành tím

Vì sao giá hành tím ở Sóc Trăng 'thất thủ'?

Vì sao giá hành tím ở Sóc Trăng 'thất thủ'?

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng

Hành tím ngoại siêu rẻ khiến hành tím Vĩnh Châu thua trên sân nhà

Hành tím ngoại siêu rẻ khiến hành tím Vĩnh Châu thua trên sân nhà

Vì sao Sóc Trăng phải 2 lần vận động 'giải cứu' hành tím?

Vì sao Sóc Trăng phải 2 lần vận động 'giải cứu' hành tím?

Sóc Trăng: Giá hành tím lao dốc, nông dân… lao đao

Sóc Trăng: Giá hành tím lao dốc, nông dân… lao đao

Sóc Trăng kêu gọi giải cứu 50.000 tấn hành tím

Sóc Trăng kêu gọi giải cứu 50.000 tấn hành tím