Bamboo Capital liệu có 'ăn thua' với mảng bất động sản?

Bamboo Capital liệu có 'ăn thua' với mảng bất động sản?

Mirae Asset Daewoo rót thêm 92 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của Bamboo Capital và Tracodi

Mirae Asset Daewoo rót thêm 92 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của Bamboo Capital và Tracodi

Sau DOJI, tập đoàn xây dựng của Hàn Quốc trở thành cổ đông chiến lược của BCG?

Sau DOJI, tập đoàn xây dựng của Hàn Quốc trở thành cổ đông chiến lược của BCG?

Bamboo Capital thoái toàn bộ vốn khỏi Phú Thuận

Bamboo Capital thoái toàn bộ vốn khỏi Phú Thuận

Bamboo Capital nhận chuyển nhượng 100% vốn phát triển dự án hơn 10ha tại Quảng Nam

Bamboo Capital nhận chuyển nhượng 100% vốn phát triển dự án hơn 10ha tại Quảng Nam

Bamboo Capital góp vốn thành lập công ty con BCG Land

Bamboo Capital góp vốn thành lập công ty con BCG Land

Bamboo Capital thoái toàn bộ vốn khỏi Phú Thuận

Bamboo Capital thoái toàn bộ vốn khỏi Phú Thuận