'Mây pha lê' – Giấc mơ ngắn đẹp đẽ

'Mây pha lê' – Giấc mơ ngắn đẹp đẽ

Đem mây xuống ruộng

Đem mây xuống ruộng

Ngắm cảnh mây pha lê tuyệt đẹp giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Ngắm cảnh mây pha lê tuyệt đẹp giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Yên Bái: Khai mạc triển lãm 'Cảnh quan Mây pha lê'

Lần đầu tiên xuất hiện mây pha lê tại Việt Nam

Lần đầu tiên xuất hiện mây pha lê tại Việt Nam

Khai mạc Triển lãm nghệ thuật cảnh quan Mây pha lê - La Pán Tẩn và Festival dù lượn

Khai mạc Triển lãm nghệ thuật cảnh quan Mây pha lê - La Pán Tẩn và Festival dù lượn

Cộng đồng mạng xôn xao về triển lãm 'Mây pha lê' giữa đồi mâm xôi Mù Cang Chải

Cộng đồng mạng xôn xao về triển lãm 'Mây pha lê' giữa đồi mâm xôi Mù Cang Chải

Lên Mù Cang Chải ngắm 'mây pha lê' và 'bay trên mùa nước đổ'

Lên Mù Cang Chải ngắm 'mây pha lê' và 'bay trên mùa nước đổ'