Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 chưa xong nhưng thiết bị hết bảo hành

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 chưa xong nhưng thiết bị hết bảo hành

Dự án nhiệt điện tỷ đô ở Thái Bình: Chưa hoạt động, nhiều thiết bị đã hết bảo hành

Dự án nhiệt điện tỷ đô ở Thái Bình: Chưa hoạt động, nhiều thiết bị đã hết bảo hành

Chỉ còn dưới 1% thị phần tại Trung Quốc, Samsung đang xem xét đóng cửa nhà máy tại đây

Chỉ còn dưới 1% thị phần tại Trung Quốc, Samsung đang xem xét đóng cửa nhà máy tại đây

Sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn hồ đập

Sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn hồ đập

Tập đoàn Điện lực tiếp tục thoái vốn tại 5 công ty cổ phần

Tập đoàn Điện lực tiếp tục thoái vốn tại 5 công ty cổ phần

EVN đầu tư xây dựng 65 dự án lưới điện trong 7 tháng đầu năm 2018

EVN đầu tư xây dựng 65 dự án lưới điện trong 7 tháng đầu năm 2018

PVC 'xin' PVN thoái vốn sau khi hoàn thành nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

PVC 'xin' PVN thoái vốn sau khi hoàn thành nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Tình hình hoạt động tháng 7 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tình hình hoạt động tháng 7 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam