Những hình trang nghiêm, xúc động trong tang lễ cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush

Những hình trang nghiêm, xúc động trong tang lễ cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush

Chính khách Mỹ 'nghiêng mình' tiễn biệt cố Tổng thống Bush cha

Chính khách Mỹ 'nghiêng mình' tiễn biệt cố Tổng thống Bush cha

Thi hài cố Tổng thống Bush (cha) tới Washington chuẩn bị lễ quốc tang

Thi hài cố Tổng thống Bush (cha) tới Washington chuẩn bị lễ quốc tang

Linh cữu Bush 'cha' đến Điện Capitol trong hoàng hôn Washington D.C

Linh cữu Bush 'cha' đến Điện Capitol trong hoàng hôn Washington D.C

Xúc động lễ tưởng niệm cố Tổng thống Bush 'cha'

Xúc động lễ tưởng niệm cố Tổng thống Bush 'cha'

Khoảnh khắc ông George H.W. Bush được Hải quân Mỹ cứu từ dưới biển

Khoảnh khắc ông George H.W. Bush được Hải quân Mỹ cứu từ dưới biển

Lý do ông Trump 'lệnh' tháo hết ghế trên Không Lực Một

TT Trump điều Air Force One đưa linh cữu Bush 'cha' về Washington

Tang lễ cố Tổng thống Bush 'cha' được tổ chức tại điện Capitol