Ảnh ấn tượng trong tuần: Paris tan hoang sau vụ bạo loạn nghiêm trọng

Ảnh ấn tượng trong tuần: Paris tan hoang sau vụ bạo loạn nghiêm trọng

Hàng nghìn người Mỹ tiễn đưa đoàn tàu thi hài cố tổng thống Bush 'cha'

Hàng nghìn người Mỹ tiễn đưa đoàn tàu thi hài cố tổng thống Bush 'cha'

TT Trump lẻ loi khi 'CLB tổng thống' quy tụ ở lễ tang Bush 'cha'

TT Trump lẻ loi khi 'CLB tổng thống' quy tụ ở lễ tang Bush 'cha'

Linh cữu tổng thống Bush 'cha' dưới Mái vòm Điện Capitol

Linh cữu tổng thống Bush 'cha' dưới Mái vòm Điện Capitol

Linh cữu tổng thống Bush 'cha' dưới Mái vòm Điện Capitol

Linh cữu tổng thống Bush 'cha' dưới Mái vòm Điện Capitol

Linh cữu Bush 'cha' đến Điện Capitol trong hoàng hôn Washington D.C

Linh cữu Bush 'cha' đến Điện Capitol trong hoàng hôn Washington D.C

21 phát đại bác tiễn đưa cựu tổng thống Bush 'cha' tại Washington

21 phát đại bác tiễn đưa cựu tổng thống Bush 'cha' tại Washington