Phía sau những ngôi nhà từ thiện

Phía sau những ngôi nhà từ thiện

Phong trào cất nhà từ thiện ở các địa phương đang được nhân rộng và thu hút nhiều nhà hảo tâm. Đối với họ,...