Đồn Biên phòng Tân Thanh bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo

Đồn Biên phòng Tân Thanh bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo

Đậm sâu dấu ấn 'người lính quân hàm xanh'

Đậm sâu dấu ấn 'người lính quân hàm xanh'

Đậm sâu dấu ấn 'người lính quân hàm xanh'

Đậm sâu dấu ấn 'người lính quân hàm xanh'

Lễ ra quân 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018 - 2020

Lễ ra quân 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018 - 2020

BĐBP Khánh Hòa đóng góp hơn 70.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Những người lính biên cương

Những người lính biên cương

Bình Phước thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống suy thoái

Văn hóa là nền tảng tư tưởng và sức mạnh của Quân đội

Văn hóa là nền tảng tư tưởng và sức mạnh của Quân đội

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực

MIC ủng hộ chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản'

MIC ủng hộ chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản'

Thế trận lòng dân nơi suối nguồn cách mạng

Thế trận lòng dân nơi suối nguồn cách mạng

Về Khánh Bình vui 'Tết quân - dân'

Về Khánh Bình vui 'Tết quân - dân'

Huy động các nguồn lực để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân biên giới

Huy động các nguồn lực để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân biên giới