OPPO, làm mới… mới tạo được sự khác biệt

OPPO, làm mới… mới tạo được sự khác biệt

'Chúng tôi biết rằng chỉ khi thực sự đổi mới, làm mới mình thì mới tạo ra được sự khác biệt trong mắt người...