'Samifati': Đánh thức mọi giác quan cùng nghệ sỹ hàng đầu của Pháp

'Samifati': Đánh thức mọi giác quan cùng nghệ sỹ hàng đầu của Pháp

'Samifati' hứa hẹn sẽ đánh thức mọi giác quan của khán giả khi tiếng vĩ cầm lúc réo rắt, khi mơ màng, kết...