Xuất hiện phần mềm độc hại trên Android chuyên trộm 'tiền ảo'

Xuất hiện phần mềm độc hại trên Android chuyên trộm 'tiền ảo'

Phát hiện 13 ứng dụng trò chơi trên Google Play độc hại

Phát hiện 13 ứng dụng trò chơi trên Google Play độc hại

Nửa triệu người đã tải về các trò chơi có chứa phần mềm độc hại từ Google Play Store, đây là 13 cái tên bạn cần gỡ bỏ ngay

Nửa triệu người đã tải về các trò chơi có chứa phần mềm độc hại từ Google Play Store, đây là 13 cái tên bạn cần gỡ bỏ ngay

Hơn 500.000 người dùng Android đã tải ứng dụng chứa mã độc trong Google Play

Hơn 500.000 người dùng Android đã tải ứng dụng chứa mã độc trong Google Play

Google xử lý hàng loạt mã độc 'cài cắm' trong các ứng dụng siêu hot

Google xử lý hàng loạt mã độc 'cài cắm' trong các ứng dụng siêu hot

Google xóa 13 ứng dụng độc hại được cài đặt trên 500.000 thiết bị người dùng

Google xóa 13 ứng dụng độc hại được cài đặt trên 500.000 thiết bị người dùng

Hàng loạt ứng dụng độc hại đội lốt game trên Google Play

Hơn 500.000 người dùng dính phần mềm độc hại trên Google Play

Hơn nửa triệu người dùng Android bị lừa tải game chứa mã độc

Hàng trăm ứng dụng trên Google Play có chứa mã độc, kiểm tra xem bạn có cài không