Đây là 13 trò chơi khiến nửa triệu người dùng Andoid dính phần mềm độc hại

Đây là 13 trò chơi khiến nửa triệu người dùng Andoid dính phần mềm độc hại

Nửa triệu người đã tải về các trò chơi có chứa phần mềm độc hại từ Google Play Store, đây là 13 cái tên bạn cần gỡ bỏ ngay

Nửa triệu người đã tải về các trò chơi có chứa phần mềm độc hại từ Google Play Store, đây là 13 cái tên bạn cần gỡ bỏ ngay

Hơn 500.000 người dùng Android đã tải ứng dụng chứa mã độc trong Google Play

Hơn 500.000 người dùng Android đã tải ứng dụng chứa mã độc trong Google Play

Google xử lý hàng loạt mã độc 'cài cắm' trong các ứng dụng siêu hot

Google xử lý hàng loạt mã độc 'cài cắm' trong các ứng dụng siêu hot

Cảnh báo 13 ứng dụng độc hại đã được tải hơn nửa triệu lượt trên Play Store

Cảnh báo 13 ứng dụng độc hại đã được tải hơn nửa triệu lượt trên Play Store

Google xóa 13 ứng dụng độc hại được cài đặt trên 500.000 thiết bị người dùng

Google xóa 13 ứng dụng độc hại được cài đặt trên 500.000 thiết bị người dùng

Hàng loạt ứng dụng độc hại đội lốt game trên Google Play

Hàng loạt ứng dụng độc hại đội lốt game trên Google Play

Lật tẩy các ứng dụng Android độc hại đội lốt game

Lật tẩy các ứng dụng Android độc hại đội lốt game

13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play

13 ứng dụng độc hại ngụy trang dưới dạng trò chơi trên Google Play

Google xóa 13 ứng dụng độc hại cải trang trò chơi

Google xóa 13 ứng dụng độc hại cải trang trò chơi

Hơn 500.000 người dùng dính phần mềm độc hại trên Google Play

Hơn 500.000 người dùng dính phần mềm độc hại trên Google Play

Hơn nửa triệu người dùng Android bị lừa tải game chứa mã độc

Hơn nửa triệu người dùng Android bị lừa tải game chứa mã độc